Spotkanie noworoczne w warszawskim Sądzie Okręgowym

W środę, 13 stycznia w głównym gmachu sądów warszawskich przy al. Solidarności 127 w Warszawie odbyło się spotkanie noworoczne zorganizowane przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie.

Na spotkanie przybyli przewodniczący wydziałów, sędziowie, dyrekcja sądu i pracownicy administracji. Wśród zaproszonych gości byli przedstawieciele Prokuratury, Sądu Apelacyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa i zawodów prawniczych. Miałem przyjemność uczestniczyć w spotkaniu jako przedstawiciel Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, który jest w stałym kontakcie roboczym z kierownictwem Sądu Okręgowego w Warszawie.

Spotkanie rozpoczęła Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Pani Sędzia Małgorzata Kluziak, która powitawszy gości podziękowała wszystkim zaangażowanym instytucjom za wspieranie sądu okręgowego w Warszawie. Nadmieniła, że oddawane są do użytkowania kolejne wyremontowane skrzydła gmachu. Są wyremontowane korytarze, sale rozpraw i pokoje narad.  Pani Prezes wskazała, że kierownictwo stara się zadbać o przywrócenie gmachowi wystroju z okresu przedwojennego, rzecz jasna z uwzględnieniem nowoczesnych udogodnień. Pani Prezes podziękowała dyrektorowi sadu pani Dorocie Ludwiniak i jej współpracownikom za ogromne zaangażowanie w remont gmachu.

Po krótkich życzeniach i wystąpieniach gości uroczystość uświetnił wzruszający mini koncert kolęd w wykonaniu dzieci z Ogniska Muzycznego.

Category(s): Bez kategorii

Comments are closed.