adw. Andrzej Malicki

Wrocław, dnia 4 czerwca 2013 r.

Adwokata Bartosza Grohmana znam od 2002 roku. Razem pracowaliśmy w zespole ds. opracowania nowych regulaminów naboru oraz aplikacji adwokackiej. Mecenas Grohman był najmłodszym członkiem naszego zespołu. Zaskakiwał nas pracowitością i pomysłowością. Jego zachowanie cechuje wielka odpowiedzialność za Adwokaturę, czemu dał wielokrotnie wyraz podejmując się pionierskich i odpowiedzialnych zadań.

Bartosz Grohman łączy elementy tradycji, młodości, siły i pragmatyzmu. Zawsze chętny do współdziałania i podejmowania się trudnych wyzwań. Jego zaangażowanie w zbudowanie nowoczesnego modelu szkolenia aplikantów do dziś budzi uznanie w całej Polsce.  Bartosz Grohman jest człowiekiem szerokich  horyzontów, który z pasją współtworzy nowoczesną Adwokaturę. Jego biegłość w posługiwaniu się językami obcymi i łatwość nawiązywania kontaktów zjednują mu licznych sympatyków do których się zaliczam.

Wskazane cechy mecenasa Bartosza Grohmana, uzupełnione pracowitością i zdecydowaniem, umiejętnością pracy w zespole – w pełni uzasadniają Jego starania o zajęcie stanowiska dziekana Warszawskiej Izby Adwokackiej. W tych staraniach Go wspieram i uważam, że w trudnych warunkach przemian społecznych i ekonomicznych oraz nie zawsze racjonalnej deregulacji naszego zawodu i tendencji do stałego osłabiania pozycji adwokatury w stosunku do sądownictwa i prokuratury – usprawiedliwiają konieczność podjęcia obrony godności naszego zawodu i to nie w interesie zawodowym naszej grupy, a przede wszystkim w interesie publicznym, który wymaga realizacji zasad konstytucyjnych wymiaru sprawiedliwości.

 Andrzej Malicki, adwokat
b. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu

Comments are closed.