adw. Agnieszka Zemke-Górecka

Białystok, 19 czerwca 2013 r.

Adwokata Bartosza Grohmana poznałam w roku 2010 na Konferencji Kierowników Szkolenia Aplikantów jaką zorganizował w Spale. Przyjechałam na nią po raz pierwszy, zaraz po objęciu funkcji Kierownika Szkolenia Aplikantów w Izbie Białostockiej. Słyszałam wcześniej o jego inicjatywach i determinacji w dążeniu do unowocześnienia procesu szkolenia aplikantów.

Koledzy i koleżanki uczestniczący w Konferencjach Kierowników Szkolenia zawsze ciepło się o nim wyrażali i cenili jego kreatywność, pracowitość i zaangażowanie.

W latach 2011-2013 Mecenas Grohman nadal stale interesował się tematyką szkoleń aplikantów. Pisał publikacje na ten temat, często się wypowiadał publicznie, a jego głos cenili i komentowali żywo zarówno aplikanci jak i koledzy adwokaci.

W kwietniu 2013 Mecenas Grohman został zaproszony na jubileuszową Konferencję Kierowników Szkolenia Aplikantów w Kazimierzu Dolnym jako gość honorowy. Adwokat Grohman był jej współtwórcą w roku 2003. Nadal zresztą wykazuje troskę o kształt współczesnej Adwokatury Polskiej i brał bardzo aktywny udział w obradach Konferencji, bezustannie przedstawiając nowe pomysły i rozwiązania. Został poproszony o udział w pracach zespołu przygotowującego prezentację nt. aplikacji adwokackiej dla nowego kierownictwa resortu sprawiedliwości.

Na zakończenie Konferencji otrzymał gromkie brawa od wszystkich uczestników w podziękowaniu za ogromny wkład jaki wniósł w tworzenie współczesnej polskiej Adwokatury. Wtedy dla wszystkich było jasne, że jest nie tylko ceniony za wkład merytoryczny, ale także lubiany i ceniony jako Kolega, sprawny organizator i adwokat.

adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, Przewodnicząca Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich

Comments are closed.