Filozofia

Hasło mojej kampanii brzmi: „Siłę stołecznej Palestry stanowią ludzie”. Hasło to jest pewnym skrótem myślowym, parafrazą słów, które w sierpniu 1943 r. zapisał na kartach pamiętnika mój dziadek, chcąc pouczyć swojego syna, jakimi zasadami należy kierować się w życiu. Fragment ten w całości brzmiał w następujący sposób:

„Nie żądajcie wiele, a co dzień i stale pracujcie nad sobą i starajcie się aby w naszem społeczeństwie nałogiem się stało przestrzeganie uczciwości, słowności , punktualności i terminowości, a każdy z Was osiągnie w swoim życiu to, czego pragnie, co pracą swą i wysiłkiem zdobędzie. (…) przy czym pamiętaj, że największym bogactwem świata są osobiste siły jednostek i zdolności ludzkie, że fachowość to najpewniejszy dyplom, który zawsze zapewnia chleb – zaś jasne, stanowcze i konkretne postawienie celu życia i celu każdej pracy jest warunkiem powodzenia. Człowiek, który nie posiada celu żyje pod kierunkiem innych lub pod biczem okoliczności”.

Jako, że motto to znam od dzieciństwa, na przestrzeni lat uczyniłem je także swoim. Staram się postępować zgodnie z powyższymi wskazówkami, dlatego też mój „program wyborczy” również ukuty jest wokół tych wartości, w które wierzę. Odwaga, wiarygodność, siła, godność i pokora to zarówno środki, jak i cele, które moim zdaniem powinna postawić przed sobą współczesna Adwokatura.

Comments are closed.