Deklaracje programowe

Szanowni Państwo,

na wstępie chciałbym zaznaczyć, iż mimo tytułu niniejszej podstrony informowanie Państwa o moim programie w wyborach na stanowisko dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie byłoby demagogią. Dziekan ORA nie ma bowiem kompetencji, które pozwalałyby mu na realizowanie wyłącznie własnych postulatów. Działanie dziekana ORA polega bowiem na tym, aby wskazywać kierunki zmian i – przy sprzyjających okolicznościach – dążyć do ich realizacji wspólnie w Radą Adwokacką.

Chciałbym nadać nową jakość działaniom stołecznej Adwokatury, poprawić jej skuteczność, podejmować odważniejsze decyzje i wprowadzić dynamizm do prac Rady. Chcę dać członkom Izby poczucie, że w swojej pracy mają silne wsparcie samorządu, który potrafi niezwłocznie reagować w sytuacjach, gdy zagrożone są prawa naszych Klientów i nas samych. Mam bowiem wrażenie, że przez ostatnie lata Okręgowa Rada Adwokacka patrzyła bardzo krótkowzrocznie i podejmowała decyzje zastanawiając się jedynie nad perspektywą kilku najbliższych lat. W środowisku dominuje przekonanie, że wsparcie władz samorządowych jest za słabe.

Nie ulega wątpliwości, że w ciągu ostatniej dekady sytuacja adwokatów zmieniła się na gorsze. Pojawiające się głosy o „obdzieraniu Adwokatury z godności” są niezwykle niepokojące, jednak trzeba zauważyć, że mają one pewne odbicie w rzeczywistości. W głosach tych brak jest wszakże refleksji nad tym, jak odzyskać tą godność.

Comments are closed.