Obchody 40-lecia Izby Adwokackiej w Wałbrzychu

W dniach 2-4 października Izba Adwokacka w Wałbrzychu świętowała swoje 40-lecie. Miałem zaszczyt być zaproszonym na uroczystości.

Izba powstała w roku 1975, gdyż wtedy Naczelna Rda Adwokacka zdecydowała dostosować strukturę samorządową adwokatury do nowego podziału administracyjnego państwa.

Z okazji uroczystości jubileuszowych Izba  zamówiła sztandar, który został poświęcony w sobotę 3 października podczas mszy świętej w Kaplicy Zamkowej na zamku Książ. Mszę celebrował Jego Ekscelencja Biskup Adam Bałabuch. Symbolikę ceremonii dopełniła obecność sztandaru adwokatury polskiej.

Po mszy nastąpiła uroczystość przekazania sztandaru i wręczenia odznaczeń samorządowych. Przemawiał prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Zwara. Obecni byli także  członkowie Prezydium NRA, zaproszeni dziekani izb, członkowie władz samorządowych i adwokaci z izby. Zwieńczeniem uroczystości rocznicowych był okolicznościowy koncert artystów Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze w zamkowej Sali Maksymiliana.

 

Category(s): Bez kategorii

Comments are closed.