O mnie

Ścieżka zawodowa:

Jestem adwokatem, absolwentem prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W roku 1996 rozpocząłem praktykę jako aplikant adwokacki w indywidualnych kancelariach adwokackich na terenie Śląska. Zajmowałem się sprawami cywilnymi, karnymi pracowniczymi i gospodarczymi. W 1998 roku przeniosłem się do Warszawy, gdzie rozpocząłem współpracę z międzynarodową kancelarią prawniczą Salans. Egzamin adwokacki zdałem w 2000 roku przed tzw. „Komisją Dziekańską” z oceną bardzo dobrą. Od tamtej chwili wykonuję zawód adwokata, będąc członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. W roku 2001 rozpocząłem współpracę z międzynarodową kancelarią prawniczą White & Case. W marcu 2009 roku zawiązałem spółkę adwokacką w formie spółki cywilnej. Od marca 2011 roku prowadzę samodzielną, kilkuosobową kancelarię. Stale się rozwijamy.

Praca w samorządzie adwokackim:

Mam bogate doświadczenie samorządowe.

  1. Działalność w Naczelnej Radzie Adwokackiej:
  • Jestem członkiem władz Adwokatury. W latach 2007 i 2010 zostałem dwukrotnie wybrany do Naczelnej Rady Adwokackiej jako jej najmłodszy członek.
  • W maju 2002 roku zostałem członkiem zespołu NRA ds. opracowania nowych regulaminów. Jestem współautorem ówcześnie obowiązujących regulaminów naboru na aplikację i aplikacji adwokackiej oraz współtwórcą Regulaminu Konkursów Krasomówczych.
  • W roku 2003 razem z adwokatami Elżbietą Nowak i Andrzejem Grabińskim przy wydatnej pomocy adwokata Stanisława Estreicha zwołaliśmy ogólnopolską Konferencję Kierowników Szkolenia Aplikantów. Było to wydarzenie przełomowe, od którego zaczął się oddolny proces ujednolicania szkoleń w całej Polsce. Wielokrotnie przewodniczyłem obradom tej Konferencji, która odbywa się obecnie dwa razy w roku.
  • W roku 2006 po raz pierwszy w Polsce opracowałem (z pomocą adw. Elżbiety Nowak, Żanny Dembskiej i Krystyny Skoleckiej-Kona) ramowy program szkolenia aplikantów. Od tamtej pory szkolenia w Polsce były stale ujednolicane.
  • W latach 2004-2009 byłem vice-przewodniczącym Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA. W latach 2009-2010 byłem jej przewodniczącym.

2. Działalność w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie:

  • W maju 2004 roku z rekomendacji ówczesnego Dziekana ORA mecenasa Jacka Treli zostałem zastępcą Członka ORA w Warszawie oraz Kierownikiem Szkolenia Aplikantów. Zająłem się reformą systemu szkolenia aplikantów w Warszawie.
  • Byłem również pomysłodawcą i twórcą „e-Newslettera ORA” w Warszawie, który do dziś ukazuje się pod nazwą „Wiadomości Adwokatury”.
  • We wrześniu 2007 roku zostałem wybrany na kolejną kadencję do ORA w Warszawie.

Moja rodzina:

Siłą każdego człowieka jest kochająca i wspierająca rodzina. Mam to wielkie szczęście, że wywodzę się z takiej właśnie rodziny i jestem z tego dumny. Moi przodkowie od wielu pokoleń działali w interesie społecznym. Mój prapradziadek – Piotr Parylak – był współzałożycielem i pierwszym dyrektorem I Gimnazjum Polskiego w Cieszynie oraz autorem słownika polsko-niemieckiego i kilku tomików poezji. Jeszcze 20 lat po jego śmierci słownik był wydawany. Pradziadek Juliusz był oficerem CK armii austriackiej, a następnie oficerem Wojska Polskiego w randze kapitana. Mój dziadek ze strony matki – Jan Szlachta – był inżynierem, prymusem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Po ukończeniu studiów został głównym inżynierem Kopalni „Artur” (później „Siersza” pod Trzebinią), a po wojnie został przez załogę wybrany dyrektorem tejże kopalni.  Był także podporucznikiem artylerii konnej  Armii „Kraków”, z którą przeszedł szlak bojowy aż do Tomaszowa Lubelskiego, gdzie dostał się do niemieckiej niewoli. Moja babcia ukończyła przed wojną Wydział Chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim, ciepło jakie dawała rodzinie na zawsze pozostanie w mojej pamięci.
Mój ojciec Marian Grohman był adwokatem, przez wiele lat kierował zespołem adwokackim nr 1 w Rybniku. Mama jest dentystą i do dziś prowadzi swój gabinet dentystyczny w Rybniku. Brat ukończył Politechnikę Śląską. W 1995 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie w roku 1999 uzyskał doktorat na University of Toledo. Obecnie mieszka w Teksasie, mając zgłoszonych ponad 50 różnych patentów.
Moja żona Elżbieta jest inspektorem kontroli państwowej w Najwyższej Izbie Kontroli. Mam trójkę dzieci w wieku od 5 do 7 lat.

Moje zainteresowania:

Interesuje mnie świat. Podczas licznych podróży poznałem ludzi z różnych kultur i zdobyłem bogate doświadczenie, przez co nabrałem szerszej optyki patrzenia na wiele spraw. Mam przekonanie, że najlepsze z tych doświadczeń będzie można wprowadzić także w pracy samorządowej, co już zresztą czyniłem w dotychczasowej działalności. Chcę być propagatorem zmian na lepsze w warszawskiej Adwokaturze, z poszanowaniem wszakże tradycji i jej dorobku, w czym, mam nadzieję, pomogą mi Państwo oddając na mnie swój głos. Liczę, że Państwa pomysły i wsparcie oraz determinacja organów samorządowych przekują się na poprawę sytuacji stołecznej Palestry. Ze swojej strony mogę Państwa zapewnić, że mam siłę by być motorem tych zmian, ponieważ, dzięki mojej rodzinie, mam dla kogo pracować i mam komu zapewniać warunki do godnego bytu, co jest ściśle związane z warunkami, w jakich przyjdzie nam wykonywać zawód adwokata w najbliższych latach.

Comments are closed.