Jubileusz XXXV-lecia ELSA Poland

W Piątek, 6 maja, w Centrum Stocznia Gdańsk odbyła się Gala Jubileuszowa z okazji XXXV- lecia powstania ELSA Poland. Miałem zaszczyt reprezentować Naczelna Radę Adwokacką na gali.

4 maja 2016 roku minęło bowiem dokładnie 35 lat od dnia, w którym pięciu studentów z 4 krajów – Niemiec Zachodnich, Austrii, Węgier i Polski, postanowiło powołać do życia Stowarzyszenie. Z tej okazji 6 maja 2016 roku w Centrum Stoczni Gdańskiej podczas LIII Walnego Zebrania Delegatów ELSA Poland odbyła się jubileuszowa Gala upamiętniająca to wydarzenie. Na całym świecie tereny postindustrialne stają się przestrzenią pod najbardziej imponujące dzieła architektury, goszczą prestiżowe wydarzenia z pogranicza biznesu, rozrywki i sztuki na najwyższym poziomie. W samym centrum Gdańska, w pobliżu słynnego Placu Solidarności, znajduje się zabytkowa hala stoczniowa. W połowie 2004 roku otrzymała ona miano Centrum Stoczni Gdańskiej i stała się siedzibą Europejskiego Centrum Kultury i Edukacji. Do tej pory w tym miejscu odbyły się między innymi spotkania ministerialne z okazji polskiej Prezydencji Rady Unii Europejskiej. Właśnie w tym wyjątkowym miejscu odbyła się również Gala jubileuszu 35-lecia ELSA Poland. Na uroczystości, która zgromadziła ok. 450 osób, prócz studentów prawa i prawników, byli obecni przedstawiciele współpracujących z ELSA Poland samorządów prawniczych, międzynarodowych firm doradczych i kancelarii, władz miasta Gdańska a także władz Uniwersytetu Gdańskiego.

W swoim krótkim wystąpieniu podziękowałem elsowiczom za ich wkład w rozwój edukacji prawniczej i popularyzację praktycznych aspektów prawa. Przekazałem też list gratulacyjny od Prezesa NRA Andrzeja Zwary oraz podkreśliłem, że Adwokatura Polska wspierała, wspiera i będzie wspierała ELSĘ Poland w pełni doceniając jej wysiłki w realizację coraz to nowszych projektów. Nadmieniłem, że NRA podziwia aktywność ELSY Poland i ilekroć to możliwe to wspiera jej nowe inicjatywy.

ELSA Poland otrzymała również listy gratulacyjne od swoich Patronów honorowych:  prof. Ewy Łętowskiej, prof. Marka Safjana, prof. Andrzeja Rzeplińskiego – Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, prof. Małgorzaty Gersdorf, I Prezesa Sądu Najwyższego, prof. Marka Zirk-Sadowskiego. Zaprezentowany został również krótki program artystyczny w wykonaniu Studium Wokalno – Aktorskiego przy Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni.

Galę zakończyła udana zabawa ;-) Zobaczcie sami!

Category(s): Bez kategorii

Comments are closed.