Adw. Krzysztof Czeszejko-Sochacki

Warszawa, 11 września 2013 r.

Bartosza Grohmana poznałem przed kilkunastoma laty, jeszcze zanim został aplikantem adwokackim. Udzieliłem mu wtedy rekomendacji do wpisu na listę aplikantów adwokackich.

Odkąd rozpoczął aktywność zawodową a potem działalność samorządową obserwowałem jego działania i teraz, po latach widzę ile włożył w to zaangażowania i sił.

Trafnie zdiagnozował nasze problemy środowiskowe i wierzę, że będzie je konsekwentnie eliminował.  Jestem przekonany, że będzie dobrym Dziekanem, który całkowicie się poświęci sprawom Warszawskiej Adwokatury.

Popieram jego kandydaturę.

Krzysztof Czeszejko-Sochacki, adwokat

Comments are closed.